آرشیو اخبار

1396/07/30
رئيس هيئت کوهنوردي استان : نداشتن آموزش هاي همه جانبه لازم علت اصلي به آتش کشيدن نمادهاي ملي قله دماوند است
1396/07/30
امروز ورزش ما به ويژه در استان اصفهان نياز به وحدت و همدلي را بيش از گذشته احساس ميکند.اگر امروز بتوانيم بخشي از روحيه پهلواني را وارد ورزش قهرماني کنيم بي شک در جذب جوانان و از طرفي در توسعه ورزش هاي
1396/07/30
مهندس مهدي نصر اصفهاني رئيس هيات کوهنوردي وصعودهاي ورزشي استان اصفهان درمصاحبه باروزنامه اصفهان زيباازتفاوت هاي باشگاه و گروه کوهنوردي ميگويد.هشدارهايي که بايد جدي گرفته شوند تا شاهد حوادث تلخ نباشيم.
1396/10/05
روز کوهنورد بر همنوردان عزيز ،صاحبان روح هاي بزرگ، انديشه راسخ و اراده پولادين در جاي جاي ايران اسلامي مبارک.
1396/07/30
همايش علمي ورزشي کوهنوردي دره نوردي برگزار مي گردد
1396/07/30
همايش تجليل از پيشکسوتان کوهنوردي استان برگزار شد
1396/07/30
پيام مهندس مهدي نصر اصفهاني رييس هيات کوهنوردي و صعودهاي ورزشي استان اصفهان به مناسبت روز کوهنورد
1396/07/30
مهدي نصراصفهاني رييس هيات کوهنوردي استان اصفهان بهمراه زارع رييس فدراسيون دراجلاس جهاني فدراسيونهاي کوهنوردي در شيراز
صفحه 5 از 5