کد مطلب: 128934
قله خان تنگري توسط کوهنوردان اصفهاني فتح شد🏔
تاریخ انتشار : 1398/05/17
نمایش : 685
🏆هيات کوهنوردي استان اصفهان اين صعود موفقيت آميز رابه باشگاه کوهنوردي دنا وجامعه کوهنوردي تبريک عرض مينمايد🏆
قله خان تنگري توسط "وحيد دهقاني" از استان اصفهان  فتح شد🏔

روزدوشنبه 14 مرداد قله خان تنگري به ارتفاع ۷۰۱۰ متر توسط وحيددهقاني عزيز از همنوردان باشگاه کوهنوردي دنا به صورت انفرادي ودر4 روز و21 ساعت فتح شد.
 اين افتخار را به خانواده ايشان،باشگاه کوهنوردي دناو کليه جامعه کوهنوردي ايران مخصوصا استان اصفهان شاد باش عرض مينماييم.

🏆هيات کوهنوردي استان اصفهان اين صعود موفقيت آميز رابه باشگاه کوهنوردي دنا وجامعه کوهنوردي تبريک عرض مينمايد🏆قله خان تنگري توسط "وحيد دهقاني" از باشگاه دنا اصفهان فتح شد🏔

روزدوشنبه 14 مرداد قله خان تنگري به ارتفاع ۷۰۱۰ متر توسط وحيددهقاني عزيز از همنوردان باشگاه کوهنوردي دنا به صورت انفرادي ودر4 روز و21 ساعت فتح شد.
 اين افتخار را به خانواده ايشان،باشگاه کوهنوردي دناو کليه جامعه کوهنوردي ايران مخصوصا استان اصفهان شاد باش عرض مينماييم.

🏆هيات کوهنوردي استان اصفهان اين صعود موفقيت آميز رابه باشگاه کوهنوردي دنا وجامعه کوهنوردي تبريک عرض مينمايد🏆
🏔قله خان تنگري فتح شد🏔

روز جمعه ۱۰ مرداد ساعت ۱۲ ظهر قله خان تنگري به ارتفاع ۷۰۱۰ متر توسط ميلاد رياضيات عزيز از همنوردان باشگاه کوهنوردي آرش اصفهان به صورت انفرادي و به صورت صعود کپسولي در ۵روز فتح شد.
 اين افتخار را به کليه جامعه کوهنوردي ايران شاد باش عرض مينماييم.
خانمها راشين جهانبازي و مهسا مسعودي در حال حاضر در کمپ ۲ در حال تلاش براي صعود به قله ميباشند براي اين همنوردان عزيز باشگاه کوهنوردي آرش اصفهان نيز آرزوي سلامت و موفقيت مينماييم.

🏆هيات کوهنوردي استان اصفهان اين صعود موفقيت آميز رابه مدير کميته کوهنوردي استان اصفهان، باشگاه کوهنوردي آرش وجامعه کوهنوردي تبريک عرض مينمايد🏆
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن