کد مطلب: 128927
همايش بزرگ کوهگشت خانوادگي و کلنگ زني ساخت خانه کوهنورد و آکادمي تخصصي سنگنوردي در شهر بهارستان برگزار مي گردد
تاریخ انتشار : 1398/03/23
نمایش : 3007
همايش بزرگ کوه گشت خانوادگي همراه با کلنگ‌زني ساخت خانه کوهنورد و آکادمي تخصصي سنگنوردي با همکاري هيئت کوهنوردي و صعودهاي ورزشي استان اصفهان و با حضور پرشور هيئت هاي کوهنوردي شهرستان هاي استان و باشگاه هاي کوهنوردي استان اصفهان و مردم بزرگوار شهر بهارستان برگزار مي گردد روابط عمومي و امور بين الملل هيئت کوهنوردي و صعودهاي ورزشي استان اصفهان
همايش بزرگ  کوهگشت خانوادگي و کلنگ زني ساخت خانه کوهنورد و آکادمي تخصصي سنگنوردي  در شهر بهارستان برگزار مي گردد


همايش بزرگ کوه گشت خانوادگي
 همراه با کلنگ‌زني ساخت خانه کوهنورد و آکادمي تخصصي سنگنوردي با همکاري هيئت کوهنوردي و صعودهاي ورزشي استان اصفهان و با حضور پرشور هيئت هاي کوهنوردي شهرستان هاي استان و باشگاه هاي کوهنوردي استان اصفهان  و مردم بزرگوار شهر بهارستان برگزار مي گردد

 روابط عمومي و امور بين الملل هيئت کوهنوردي و صعودهاي ورزشي استان اصفهان


 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن