کد مطلب: 128903
همايش ساليانه باشگاه هاي مجاز کوهنوردي وصعودهاي ورزشي استان اصفهان
تاریخ انتشار : 1397/10/08
نمایش : 1258
مشکلات و مسائل پيش روي باشگاه ها نيز بيان گرديد و زمينه بيشتري جهت تعامل باشگاه ها با همديگر و هيات کوهنوردي و صعودهاي ورزشي استان اصفهان فراهم شد.
در اين مراسم که دو نفر به نمايندگي از هر باشگاه در سراي ورزشکاران دعوت شده بودند، راهکارهاي پيشرفت و اعتلاي ورزش کوهنوردي مورد تحليل و بررسي قرار گرفت . مشکلات و مسائل پيش روي باشگاه ها نيز بيان گرديد و زمينه بيشتري جهت تعامل باشگاه ها با همديگر و  هيات کوهنوردي و صعودهاي ورزشي استان اصفهان فراهم شد.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن