کد مطلب: 128901
افتخار آفريني و درخشش جهاني قهرمان ارزنده استان اصفهان محمدرضا صفدريان
تاریخ انتشار : 1397/09/25
نمایش : 702
مدال برنز جهان در رشته يخ نوردي ماده کمباين و همچنين کسب مدال نقره جهان در مسابقات تيمي در رقابت هاي قهرماني جهان در رشته کمباين به محمدرضا صفدريان رسيد
مدال برنز جهان در رشته يخ نوردي ماده کمباين  و همچنين کسب مدال نقره جهان در مسابقات تيمي در رقابت هاي قهرماني جهان در رشته کمباين به محمدرضا صفدريان رسيد

بار ديگر پسر تاريخ ساز وپديده نامي يخ نوردي جهان افتخاري بزرگ براي ميهن آفريد.
 اولين مدال برنز مسابقات يخنوردي کمباين قهرماني جهان بر گردن محمد رضا صفدريان يخ نورد پر قدرت جهان   آويخته شد.

صفدريان پس از دو روز رقابت سنگين با ورزشکاران يخنورد از کل جهان در دو گرايش سرعت و سرطناب که هر يک حرفه اي تخصصي براي خود است و کمتر يخ نوردي در هر دو رشته فعاليت دارد موفق شد در شهر مسکو پايتخت کشور روسيه و مهد يخنوردي جهان با وجود شرايط اقليمي متناسب با اين رشته تخصصي به کسب رتبه دوم در سرطناب و چهارم در سرعت و در مجموع با يک امتياز اختلاف با حريف خود مدال برنز مسابقات يخنوردي کمباين (ترکيبي از ليد و سرعت ) قهرماني جهان را  بدست آورد.

صفدريان بالاترين امتياز انفرادي را براي تيم ملي چهار نفره  يخنوردي ايران کسب نمود و باعث شد تيم ملي ايران اولين سکو نايب قهرماني تيمي را پس از کشور روسيه بدست آورد.

لازم به ذکر است ديگر نتايج تيم ملي به شرح ذيل ميباشد
شبنم اسدي رتبه پنجم کمباين
محسن بهشتي رتبه پنجم کمباين
زينب کبري موسوي رتبه نهم کمباين 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن