کد مطلب: 128899
رئيس هيئت کوهنوردي و صعودهاي ورزشي استان اصفهان و تعدادي از مديران کميته هاي هيئت کوهنوردي با شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهر بهارستان ديدار کردند
تاریخ انتشار : 1397/09/19
نمایش : 464
مقرر شد در جلسات آينده هيئت کوهنوردي استان اصفهان موارد مورد نياز جهت ايجاد خانه کوهنورد و دپارتمان تخصصي سنگنوردي را با شهرداري و شوراي اسلامي شهر بهارستان در ميان گذاشته و هرچه سريعتر با تعاملي سه جانبه شاهد ايجاد خانه کوهنورد و دپارتمان تخصصي سنگ نوردي در شهر بهارستان باشيم.
رئيس هيئت کوهنوردي و صعودهاي ورزشي استان اصفهان و تعدادي از مديران کميته هاي هيئت کوهنوردي با شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهر بهارستان ديدار کردند


 در اين ديدار صميمانه که مباحث مرتبط با فعاليتهاي هيات کوهنوردي و صعودهاي ورزشي استان اصفهان  مورد بحث در اين جلسه بود شهردار محترم شهر بهارستان آقاي مهندس بحيرايي  و شوراي اسلامي شهر بهارستان با توجه به استقبال بسيار خوب جوانان و به ويژه در شهر بهارستان از کوه نوردي و صعودهاي ورزشي و به صورت تخصصي بحث سنگنوردي و پتانسيل هايي که در شهر بهارستان و استان اصفهان از اين نظر وجود دارد اعلام آمادگي جامع و کامل خود را جهت همکاري با هيئت کوهنوردي و صعودهاي ورزشي استان اصفهان درراستاي احداث خانه کوهنورد در شهر بهارستان و همچنين ايجاد دپارتمان تخصصي سنگ نوردي اعلام نمودند

 مقرر شد در جلسات آينده هيئت کوهنوردي استان اصفهان موارد مورد نياز جهت ايجاد خانه کوهنورد و دپارتمان تخصصي سنگنوردي را با شهرداري و شوراي اسلامي شهر بهارستان در ميان گذاشته و هرچه سريعتر با تعاملي سه جانبه شاهد ايجاد خانه کوهنورد و دپارتمان تخصصي سنگ نوردي در شهر بهارستان باشيم.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن