کد مطلب: 128897
محمد رضا صفدريان در گرايش ليد ششم و در گرايش سرعت نيز ششم شد و در مجموع کامباين رتبه سوم را در بين برترين‌هاي جهان از روسيه کسب نمود.
محمد رضا صفدریان در گرایش لید ششم و در گرایش سرعت نیز ششم شد و در مجموع کامباین رتبه سوم را در بین برترین‌های جهان از روسیه کسب نمود.
تاریخ انتشار : 1397/09/12
نمایش : 734
محمد رضا صفدريان از اصفهان در گرايش ليد ششم و در گرايش سرعت نيز ششم شد و در مجموع کامباين رتبه سوم را در بين برترين‌هاي جهان از روسيه کسب نمود.
مرحله نهايي مسابقات يخ‌نوردي کشور روسيه برگزار شد و در اين مسابقات که ۱۷۸ ورزشکار در سه رده سني آقايان و بانوان از کل کشور روسيه حضور داشتند سه عضو تيم ملي يخ‌نوردي کشورمان به نتايج زير دست يافتند:
 
 
زينب کبري موسوي 
در گرايش ليد پنجم شد.
وي درماده سرعت شرکت نکرد.
 
محمد رضا صفدريان  از اصفهان 
در گرايش ليد ششم و در گرايش سرعت نيز ششم شد و در مجموع کامباين رتبه سوم را در بين برترين‌هاي جهان از روسيه کسب نمود.
 
محسن بهشتي 
در گرايش سرعت هفتم و در ليد نوزدهم و در مجموع کامباين رتبه ششم را کسب نمود.
دراين مسابقات تيم ايران به عنوان ميهمان حضور يافت تا خود را آماده مسابقات قهرماني جهان کامباين مسکو در ۲۳ الي ۲۵ آذرنمايد.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن