کد مطلب: 128891
جدول دوره هاي آموزش هيات كوهنوردي و صعودهاي ورزشي استان اصفهان تا پايان سال 97
جدول دوره هاي آموزش هيات كوهنوردي و صعودهاي ورزشي استان اصفهان تا پايان سال 97
تاریخ انتشار : 1397/08/22
نمایش : 602
جدول دوره هاي آموزش هيات كوهنوردي و صعودهاي ورزشي استان اصفهان تا پايان سال 97
رديف عنوان دوره                            بانوان/آقايان زمان  برگزاري مكان برگزاري برگزار كننده تلفن هماهنگي
1 مباني جستجو و نجات در كوهستان بانوان/آقايان آبان اصفهان هيات كوهنوردي استان 32208200
2 كارآموزي غار بانوان/آقايان آذر اصفهان هيات كوهنوردي استان 32208200
3 پيشرفته غارنوردي آقايان بهمن اصفهان هيات كوهنوردي استان 32208200
4 بهمن شناسي بانوان بهمن اصفهان هيات كوهنوردي استان 32208200
5 آبشار يخي بانوان/آقايان بهمن اصفهان هيات كوهنوردي استان 32208200
6 امداد و نجات در غار آقايان اسفند اصفهان هيات كوهنوردي استان 32208200
7 پزشكي كوهستان آقايان/بانوان اسفند اصفهان هيات كوهنوردي استان 32208200
8 كارآموزي نقشه خواني بانوان/آقايان آبان شاهين شهر هيات كوهنوردي شاهين شهر 09138972250
9 كارآموزي GPS بانوان/آقايان آذر شاهين شهر هيات كوهنوردي شاهين شهر 09138972250
10 كارآموزي صعودهاي ورزشي بانوان/آقايان دي شاهين شهر هيات كوهنوردي شاهين شهر 09138972250
11 مباني نجات فني بانوان/آقايان 1-2 آذر پناهگاه دالانكوه هيات كوهنوردي تيران و كرون 09132300603
12 كوهنوردي با اسكي بانوان/آقايان 1-3 اسفند فريدونشهر هيات كوهنوردي تيران و كرون 09132300603
13 امداد و نجات در غار بانوان/آقايان 8-10 اسفند پناهگاه دالانكوه هيات كوهنوردي تيران و كرون 09132300603
14 كارآموزي سنگنوردي بانوان 30 آبان و1و2 آذر اصفهان باشگاه آراد 09133672847
15 كارآموزي مقدماتي سنگنوردي بانوان/آقايان نيمه اول آذر سميرم باشگاه پوتك 09133221328
16 پزشكي كوهستان بانوان/آقايان 30 آبان  و 1 آذر خوانسار باشگاه آتل پارس 09133712401
17 بهمن شناسي بانوان/آقايان 14 و 15 دي خوانسار باشگاه آتل پارس 09133712401
18 هواشناسي كوهستان بانوان/آقايان 26 بهمن خوانسار باشگاه آتل پارس 09133712401
19 نقشه خواني و کار با قطب نما بانوان/ آقايان متعاقبا اعلام خواهد شد اصفهان باشگاه آرش 09138090510
20 GPS بانوان/ آقايان متعاقبا اعلام خواهد شد اصفهان باشگاه آرش 09138090510
21 محيط زيست کوهستان بانوان/ آقايان متعاقبا اعلام خواهد شد اصفهان باشگاه آرش 09138090510
22 سنگ مقدماتي آقايان متعاقبا اعلام خواهد شد ديواره پليس راه باشگاه آرش 09138090510
23 کارآموزي کوهپيمايي آقايان 1 و 2 آذر صفه باشگاه اورست 09133250145
24 کارآموزي کوهپيمايي بانوان 24و 25 آبان اصفهان باشگاه همدلان طبيعت(خميني شهر) 09132168237
25 GPS بانوان/ آقايان 23-25 آبان اصفهان باشگاه آسپادانا 09132298970
26 پزشکي کوهستان بانوان/ آقايان 8-9 آذر اصفهان باشگاه آسپادانا 09132298970
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن