کد مطلب: 128884
نتايج هجدهمين دوره مسابقات سنگنوردي قهرماني کشور پسران در ماده بلدرينگ
تاریخ انتشار : 1397/06/19
نمایش : 660
در رده‌هاي سني نوجوانان a,b و جوانان با حضور ۱۰۰ ورزشکار از ۲۲ استان برگزار گرديد و در پايان نتايج به شرح ذيل مشخص شد
هجدهمين دوره مسابقات سنگنوردي قهرماني کشور پسران در ماده بلدرينگ در رده‌هاي سني نوجوانان a,b و جوانان با حضور ۱۰۰ ورزشکار از ۲۲ استان برگزار گرديد و در پايان نتايج به شرح ذيل مشخص شد:
 
نوجوانان B
•  نفر اول محمد يوسفي از خراسان رضوي
•  نفر دوم يوسف خورشيد همداني از خراسان رضوي
•  نفر سوم رادين فروغيان از تهران
 
نوجوانان A
•  نفر اول محمد سلطاني از زنجان
•  نفر دوم سيد رضا تقي پور از خراسان رضوي
•  نفر سوم فراز مالکي از اصفهان
 
جوانان
•  نفر اول محمد امين يزديزاد از مرکزي
•  نفر دوم عليرضا پيله فروشان از قزوين
•  نفر سوم متين بيات از همدان
نتايج هجدهمين دوره مسابقات سنگنوردي قهرماني کشور پسران در ماده سرطناب
 
هجدهمين دوره مسابقات سنگنوردي قهرماني کشور پسران در ماده سرطناب در رده هاي سني نوجوانان a,b و جوانان با حضور ۹۱ ورزشکار از ۱۸ استان برگزار گرديد و در پايان نتايج زير به حاصل گرديد.
 
نوجوانان B
•  نفر اول محمد يوسفي از خراسان رضوي
•  نفر دوم محمدرضا نوري از زنجان
•  نفر سوم رادين فروغيان از تهران
 
نوجوانان A
•  نفر اول سيد رضا تقي پور از خراسان رضوي
•  نفر دوم محمد سلطاني از زنجان
•  نفر سوم شانت عيسي قليان از تهران
 
جوانان
•  نفر اول عليرضا پيله فروشان از قزوين
•  نفر دوم محمد سجاد شاهرخ اصفهاني از اصفهان
•  نفر سوم محمدامين نوري از زنجان.
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن