کد مطلب: 128882
بزرگداشت ابرمرد کوهنوردي ايران "زنده ياد استاد احمد معرفت چهارشنبه مورخ 1397/5/24 سالن شهيد چمران 18:30 الي 20:30
تاریخ انتشار : 1397/05/22
نمایش : 692
اهالي جامعه کوهنوردي در مراسم بزرگداشت استاد علم و اخلاق
بزرگداشت ابرمرد کوهنوردي ايران "زنده ياد استاد احمد معرفت " چهارشنبه مورخ 1397/5/24 سالن شهيد چمران 18:30 الي 20:30
هيات کوهنوردي وصعودهاي ورزشي استان اصفهان
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن