کد مطلب: 128879
ابر مردکوهنوردي ايران آسماني شد
تاریخ انتشار : 1397/05/18
نمایش : 1488
🔹مولف وناشر سه اثر جاودانه: ✔️کوه ها وغارهاي ايران ✔️خاطرات شصت سال کوهنوردي ✔️غارهاي ايران
استاد احمد معرفت -متولد1306
"ابر مردکوهنوردي ايران آسماني شد"
🔹مولف وناشر سه اثر جاودانه:
✔️کوه ها وغارهاي ايران
✔️خاطرات شصت سال کوهنوردي
✔️غارهاي ايران
عشق به طبيعت راچاشني فعاليت هاي خود کردم و وقتي به خالق اين همه زيبايي وعظمت فکر کنيم قدر اين طبيعت خيره کننده رو بيشتر خواهيم دانست...(چکيده اي از سخنان استاد درسومين گردهمايي پيشکسوتان کوهنوردي سراسري کشور.استان فارس)
درگذشت اين عاشق کوه وکوهنوردي وغارنوردي ويار صديق کوهنوردان ايران رابه جامعه کوهنوردي ايران واستان اصفهان تسليت عرض مي نمائيم
روحش شاد وراهش پر رهرو باد
 
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن