کد مطلب: 128868
نتايج سابقه انتخابي نونهالان ونوجوانان استان اصفهان
تاریخ انتشار : 1397/04/03
نمایش : 270
نتايج سابقه انتخابي نونهالان ونوجوانان استان اصفهان اعلام شد
نتايج مسابقه انتخابي نونهالان ونوجوانان استان اصفهان
نفرات برتر نونهالان پسر 
1- سهيل فرحي     نفر اول 
2- فرهاد باروقي     نفر دوم 
3- مسيح سيد قلعه  نفر سوم 
نفرات برتر نونهالان دختر 
1- پريسا کريميان     نفر اول 
2- پري زاده  شيرخاني   نفر دوم 
3-دنا نادري    نفر سوم 
 نفرات برتر نوجوانان  پسر 
1- متين بهرامي    نفر اول 
2- امير عباس غلامي نژاد  نفر دوم 
3- شايان بابايي    نفر سوم 
نفرات برتر نوجوانان دختر 
1- زهرا نوري   نفر اول 
2- فرانک   خياطيان   نفر دوم 
3- يلدا خرسندي   نفر سوم 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن