کد مطلب: 128849
کارگاه آموزشي معرفي رشته کوهنوردي و صعودهاي ورزشي ويژه معلمين تربيت بدني آموزش و پرورش کل استان اصفهان
تاریخ انتشار : 1397/02/05
نمایش : 915
اين برنامه با حضور جناب آقاي نصر رياست محترم هيات کوهنوردي و صعودهاي ورزشي استان اصفهان، جناب آقاي رئيسي معاون محترم تربيت بدني و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، جناب آقاي دکتر عروف زاد رياست محترم دانشگاه فرهنگيان برگزار گرديد.
کارگاه آموزشي معرفي رشته کوهنوردي و صعودهاي ورزشي ويژه معلمين تربيت بدني آموزش و پرورش کل استان اصفهان به همت کميته آموزش هيات کوهنوردي و صعودهاي ورزشي استان برگزار گرديد.

اين برنامه با حضور جناب آقاي نصر رياست محترم هيات کوهنوردي و صعودهاي ورزشي استان اصفهان،
جناب آقاي رئيسي معاون محترم تربيت بدني و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان،
جناب آقاي دکتر عروف زاد رياست محترم دانشگاه فرهنگيان برگزار گرديد.

معلمين تربيت بدني آموزش و پرورش در يک کارگاه آموزشي ۳ ساعته از ساعت ۹ الي ۱۲ در سالن سنگنوردي شهيد چمران حضور داشتند و توضيحاتي در رابطه با رشته کوهنوردي و صعودهاي ورزشي و زيرمجموعه هاي آن، طرح هاي استعداديابي هيات کوهنوردي ويژه دانش آموزان و نيز محيط زيست کوهستان براي آنها ارائه شد. تدريس اين کارگاه آموزشي را سرکار خانم سليميان (مدير کميته آموزش و از مدرسين استان)، جناب آقاي باقرنژاد(مدير کميته استعداديابي و از مدرسين استان) وجناب آقاي پورميداني (از مدرسين استان) برعهده داشتند.
 
همچنين جناب آقاي نصر رياست محترم هيات کوهنوردي و صعودهاي ورزشي بياناتي را براي حاضرين داشتند

در پايان کارگاه يکي از قهرمانان سنگنوردي استان آقاي علي سليميان صعود نمايشي را براي حاضرين  بر روي ديواره سنگنوردي سالن چمران اجرا کردند.

به حاضرين در اين کارگاه آموزشي گواهي حضور از طرف هيات کوهنوردي و صعودهاي ورزشي استان اصفهان اعطا شد.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن