کد مطلب: 128842
ديدار رياست و تعدادي از مديران كميته هاي هيات كوهنوردي و صعودهاي ورزشي استان اصفهان با جناب اقاي مهندس شيشه فروش مديريت بحران استان اصفهان..
تاریخ انتشار : 1397/01/20
نمایش : 1084
دراين ديدار مهندس شيشه فروش از زحمات كوهنوردان تقديروتشكر كردندودرزمينه ارتباط بيشتروارتقاء جايگاه کوهنوردان استان وخصوصااستفاده ازاين عزيزان دربحران هايي که درحوزه فعاليتهاي تخصصي اين رشته ميباشدقول مساعددادند..
ديدار رياست و تعدادي از مديران كميته هاي هيات كوهنوردي و صعودهاي ورزشي استان اصفهان با جناب اقاي مهندس شيشه فروش مديريت بحران استان اصفهان..
دراين ديدار مهندس شيشه فروش از زحمات كوهنوردان تقديروتشكر كردندودرزمينه ارتباط بيشتروارتقاء جايگاه کوهنوردان استان وخصوصااستفاده ازاين عزيزان دربحران هايي که درحوزه فعاليتهاي تخصصي اين رشته ميباشدقول مساعددادند..
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن