کد مطلب: 128833
سخنراني جناب مهندس نصر رياست محترم هيات کوهنوردي استان اصفهان درهمايش #اصفهان-بي-زباله
تاریخ انتشار : 1396/12/25
نمایش : 1492
ماطبيعت بدون زباله ميخواهيم وحرکتي هست دير باز که ساليان سال کوهنوردان چه در اصفهان وچه دراستان هاي ديگه وچه در خارج از ايران سفيران محيط زبست کشورمان هستند ورعايت آن جزء وظايف ديني و انساني هر کوهنوردي در طبيعت و در کوهستان ميباشد.
سخنراني  جناب مهندس نصر رياست محترم هيات کوهنوردي استان اصفهان  درهمايش #اصفهان-بي-زباله
مهندس مهدي  نصر اصفهاني بعد از تجليل از قهرمانان اين رشته وتسليت به بازماندگان سانحه هواپيماي آسمان وتلاش کوهنوردان در اين راستا وپيدا کردن جعبه سياه
افزودند:
که ماطبيعت بدون زباله ميخواهيم وحرکتي هست دير باز که ساليان سال  کوهنوردان چه در اصفهان وچه دراستان هاي ديگه وچه در خارج از ايران سفيران محيط زبست کشورمان هستند ورعايت آن جزء وظايف ديني و انساني هر کوهنوردي در طبيعت و در کوهستان ميباشد.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن