کد مطلب: 128832
گزارش تصويرى مراسم گزارش خوانى صعود زمستانه قلل خط الرأس جوپار به همت كوهنوردان اصفهان و كرمان
تاریخ انتشار : 1396/12/23
نمایش : 502
به ميزبانىِ هيأت كوهنوردى استان اصفهان ، باشگاه آرش و باشگاه اژكهن و اهداء لوح تقدير به عزيزانى كه به نحوى موفقيت اين صعود را رقم زدند .
گزارش تصويرى مراسم گزارش خوانى صعود زمستانه قلل خط الرأس جوپار به همت كوهنوردان اصفهان و كرمان به ميزبانىِ  هيأت كوهنوردى استان اصفهان ، باشگاه آرش و باشگاه اژكهن و اهداء لوح تقدير به عزيزانى كه به نحوى موفقيت اين صعود را رقم زدند .
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن