کد مطلب: 128827
جلسه مجمع ساليانه فدراسيون کوهنوردي و صعودهاي ورزشي کشور در محل اکادمي المپيک بر گزار شد.
تاریخ انتشار : 1396/12/17
نمایش : 1844
در اين جلسه مهندس مهدي نصر اصفهاني رييس هيات کوهنوردي و صعودهاي ورزشي استان اصفهان نسبت به گزارشي از وضعيت هيات وپتانسيلهاي اصفهان گزارش را مطرح نمود
جلسه مجمع ساليانه فدراسيون کوهنوردي و صعودهاي ورزشي کشور در محل اکادمي المپيک بر گزار شد.

در اين جلسه  مهندس مهدي نصر اصفهاني رييس هيات کوهنوردي و صعودهاي ورزشي استان اصفهان نسبت به گزارشي از وضعيت هيات وپتانسيلهاي اصفهان گزارش را مطرح نمود که به مهم ترين عناوين اين گزارش اشاره مي گردد.
  1.تشکر از قهرمانان اصفهان که در مسابقات مختلف جهاني براي ايران اسلامي افتخار آفريني کردند به ويژه آقاي صفدريان و آقاي حسيني
  2.تشکر از کو ه نوردان و همه کساني که  در سقوط هواپيماي تهران ياسوج خالصانه و گمنام تلاش کردند
 3.  گزارشي از پيگيري هاي ساخت پناهگاه خفر
4.پيگيري ساخت خانه هاي کوه نورد که يکي از اين خانه هاي کوهنورد به بهره برداري رسيد و تعدادي در دست برسي است که اخيرا توافقاتي جهت ايجاد ان صورت گرفته است.
 5.پيگيري ديواره هاي سنگ نوردي در شهرستانها و ايجاد بستر مناسب جهت تمرينات سنگنوردان عزيز
6.ظرفيت مدرسه کوه نوردي در منطقه دالانکوه وترتيب جلسه با اموزش وپرورش جهت برنامه هاي استعداديابي

7.بيمه ورزشي کوه نوردان وحوادث جاني انان و بيمه جهت مربيان و مدرسان  بايد درنطر گرفته شودو حتي بسته هاي حمايتي ويژه تعريف شود
8.بحث محيط زيست که در آن هيات کوهنوردي استان اصفهان براي دومين سال پياپي رتبه دوم کشور در حفاطت از محيط زيست را کسب نموده است.اما کوه صفه  ومشکلات صفه وتخريب و دستکاري هاي انجام شده توسط شهرداري همچنان به عنوان يک معضل باقي است که به دنبال راه حل هاي مناسب براي آن هستيم.
9.حمايت از قهرمانان ومدال اوران با توجه به تمام مشکلات مالي هيات هاي استاني همچنان در دستورکار هيات قرار دارد و به فضل الهي توانستيم بخشي از حمايت هاي لازم راانجام دهيم
 10 علام امادگي.دوره بازاموزي مربيان وميزباني آن  توسط هيات کوهنوردي اصفهان

۱۱ برگزاري مسابقات  در تمامي رده ها واين امادگي در هيات استان اصفهان ميباشد
۱۲ حمايت از باشگاه ها و تبديل گروه ها به باشگاه ها که در طول ۹ ماه گذشته اتفاقات خوبي در روند تاسيس باشگاهاه افتاده است واز مرز ۴۰ باشگاه گذشتيم

در ضمن رياست فدراسيون از رييس هيات استان اصفهان  در اقدام به موقع در حادثه زلزله وسقوط هواپيما واتفاقات مناسب و خوشايند  اخير در هيات استان اصفهان تقدير نمودند.

مسول اموزش فدراسيون اقاي کريمي در اين جلسه گفت:
اصفهان در چند ماه اخير سرعت چشمگيري در بحث باشگاه ها داشته وبسيار هماهنگ با فدراسيون هستند وبصورت سيستمي در همه امور وارد شدند و پيشرفت را در هيات اين استان شاهد هستيم.

آقاي بلاغي مسول کميته استعداديابي گفت:
اصفهان در بحث طرح استعداد يابي در کشور پيش قدم بودو طرح هاي استعداديابي به شکل استاندارد در اين استان برگزارشد
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن