کد مطلب: 128826
جلسه رياست هيات كوهنوردي و صعودهاي ورزشي استان آقاي مهندس مهدي نصر اصفهاني و هيات همراه با جناب اقاي مهندس سليمي رياست اداره ورزش وجوانان شهرستان لنجان و كوهنوردان شهرستان برگزار شد كه به برسي مشكلات
جلسه رياست هيات كوهنوردي و صعودهاي ورزشي استان آقاي مهندس مهدي نصر اصفهاني و هيات همراه با جناب اقاي مهندس سليمي رياست اداره ورزش وجوانان شهرستان لنجان و كوهنوردان شهرستان برگزار شد كه به برسي مشكلات
تاریخ انتشار : 1396/12/17
نمایش : 796
جلسه رياست هيات كوهنوردي و صعودهاي ورزشي استان آقاي مهندس مهدي نصر اصفهاني و هيات همراه با جناب اقاي مهندس سليمي رياست اداره ورزش وجوانان شهرستان لنجان
جلسه رياست هيات كوهنوردي و صعودهاي ورزشي استان آقاي مهندس مهدي نصر اصفهاني و هيات همراه با جناب اقاي مهندس  سليمي رياست اداره ورزش وجوانان شهرستان لنجان
و كوهنوردان شهرستان برگزار شد كه به برسي مشكلات پيش رو كوهنوردان و صخره نوردان پرداخته شد.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن