کد مطلب: 128825
جلسه رياست هيات كوهنوردي استان آقاي مهندس مهدي نصر اصفهاني و هيات همراه با جناب اقاي مهندس محمدي شهردار زرين شهر و شوراي اسلامي شهر و آقاي كريم زاده رياست هيات شهرستان لنجان
جلسه رياست هيات كوهنوردي استان آقاي مهندس مهدي نصر اصفهاني و هيات همراه با جناب اقاي مهندس محمدي شهردار زرين شهر و شوراي اسلامي شهر و آقاي كريم زاده رياست هيات شهرستان لنجان
تاریخ انتشار : 1396/12/17
نمایش : 1828
بررسي هاي اوليه جهت جانمايي ساخت خانه کوهنورد به همت شهرداري مورد بررسي قرار گرفت و شهرداري ساخت خانه کوهنورد را در اين جلسه پذيرفت.


جلسه رياست هيات كوهنوردي استان آقاي مهندس مهدي نصر اصفهاني و هيات همراه با جناب اقاي مهندس  محمدي شهردار زرين شهر و شوراي اسلامي شهر و آقاي كريم زاده رياست هيات شهرستان لنجان
که در اين جلسه بررسي هاي اوليه جهت جانمايي ساخت خانه کوهنورد به همت شهرداري مورد بررسي قرار گرفت و شهرداري ساخت خانه کوهنورد را در اين جلسه پذيرفت.
ضمنا مقرر گرديد در يکي از سالن هاي شهرداري ديواره سنگنوردي جهت رفاه حال سنگنوردان احداث گردد.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن