کد مطلب: 128821
تصاوير حضور رياست محترم هيات کوهنوردي و صعودهاي ورزشي استان اصفهان در محل سقوط هواپيما.جلسات با مسئولين و هماهنگي با کوهنوردان
تصاوير حضور رياست محترم هيات کوهنوردي و صعودهاي ورزشي استان اصفهان در محل سقوط هواپيما.جلسات با مسئولين و هماهنگي با کوهنوردان
تاریخ انتشار : 1396/12/05
نمایش : 1427
تصاوير حضور رياست محترم هيات کوهنوردي و صعودهاي ورزشي استان اصفهان در محل سقوط هواپيما.جلسات با مسئولين و هماهنگي با کوهنوردان
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن