کد مطلب: 128816
مقام سوم در رشته کميباين توسط خانم ساحل مايلي در رده سني جوانان در جام فجر
مقام دوم در رشته کمباين توسط خانم سيده افسانه ميراحمدي در رده سني آزاد در مسابقات جام فجر
تاریخ انتشار : 1396/11/29
نمایش : 636
مقام دوم در رشته کمباين توسط خانم سيده افسانه ميراحمدي در رده سني آزاد در مسابقات جام فجر
 
مقام سوم در رشته کميباين توسط خانم ساحل مايلي در رده سني جوانان در جام فجر
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن