کد مطلب: 128809
باتوجه به خشکسالي هاي شديد در استان اصفهان وحيات وحش در معرض تهديد،خريد علوفه توسط کميته محيط زيست هيات کوهنوردي استان اصفهان ،باشگاهها،گروهاو توزيع آنها توسط کوهنوردان پرتلاش در منطقه وآبشخورهاي پارک
باتوجه به خشکسالي هاي شديد در استان اصفهان وحيات وحش در معرض تهديد،خريد علوفه توسط کميته محيط زيست هيات کوهنوردي استان اصفهان ،باشگاهها،گروهاو توزيع آنها توسط کوهنوردان پرتلاش در منطقه وآبشخورهاي پارک
تاریخ انتشار : 1396/11/23
نمایش : 424
باتوجه به خشکسالي هاي شديد در استان اصفهان وحيات وحش در معرض تهديد،خريد علوفه توسط کميته محيط زيست هيات کوهنوردي استان اصفهان ،باشگاهها،گروهاو توزيع آنها توسط کوهنوردان پرتلاش در منطقه وآبشخورهاي پارک ملي وپناهگاه حيات وحش کلاه قاضي.
سپاس فراوان از کساني که دراين امرخير ما راياري نمودند🙏🙏🙏
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن