کد مطلب: 128808
🔴کسب رتبه نخست مسابقات قهرماني آسيا براي ايران تيم ملي يخنوردي کشورمان با کسب ۳۶۰ امتياز بالاتر از کره ميزبان بر سکوي نخست قاره آسيا ايستاد.
پايان جام جهاني يخ نوردي و قهرماني آسيا در کره جنوبي با کسب 2 عنوان ششمي جهان و ۵ مدال آسيايي براي ايران تيم ملي يخ نوردي ايران با کسب ۳۶۰ امتياز به عنوان نخست مسابقات قهرماني آسيا دست يافت
جام جهانی یخ نوردی و قهرمانی آسیا در کره جنوبی؛ 🥉 محمدرضا صفدریان به مدال برنز ماده لید دست یافت
تاریخ انتشار : 1396/11/23
نمایش : 784
جام جهاني يخ نوردي و قهرماني آسيا در کره جنوبي؛ 🥉 محمدرضا صفدريان به مدال برنز ماده ليد دست يافت
🔴کسب هر سه سکوي قهرماني ماده سرعت آسيا توسط ورزشکاران ايران

مسابقات يخنوردي قهرماني قاره آسيا در چئونگ سونگ کره جنوبي در ماده سرعت زنان

۱. زينب کبري موسوي
۲. نسرين عبدالرحيمي
۳. شبنم اسدي

پايان جام جهاني يخ نوردي و قهرماني آسيا در کره جنوبي با کسب 2 عنوان ششمي جهان و ۵ مدال آسيايي براي ايران
تيم ملي يخ نوردي ايران با کسب ۳۶۰ امتياز به عنوان نخست مسابقات قهرماني آسيا دست يافت

🔴کسب رتبه نخست مسابقات قهرماني آسيا براي ايران

تيم ملي يخنوردي کشورمان با کسب ۳۶۰ امتياز بالاتر از کره ميزبان بر سکوي نخست قاره آسيا ايستاد.


🔴کسب رتبه ششمي جام جهاني يخنوردي چئونگ سونگ کره جنوبي توسط محمدرضا صفدريان
جام جهاني يخ نوردي و قهرماني آسيا در کره جنوبي؛
🥉
محمدرضا صفدريان به مدال برنز ماده ليد دست يافت
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن