کد مطلب: 128803
سخنراني رياست محترم هيات کوهنوردي استان اصفهان و قهرمانان و پيشکسوتان کوهنوردي در جمه کوهنوردان مخابرات اصفهان در اين جلسه آقاي مهندس نصر اصفهاني به مديرکل محترم مخابرات استان پيشنهاد ساخت پناهگاه تو
سخنراني رياست محترم هيات کوهنوردي استان اصفهان و قهرمانان و پيشکسوتان کوهنوردي در جمه کوهنوردان مخابرات اصفهان در اين جلسه آقاي مهندس نصر اصفهاني به مديرکل محترم مخابرات استان پيشنهاد ساخت پناهگاه تو
تاریخ انتشار : 1396/11/19
نمایش : 1412
آقاي مهندس نصر اصفهاني به مديرکل محترم مخابرات استان پيشنهاد ساخت پناهگاه توسط مخابرات در دنا را ارائه نمود که مورد پذيرش قرار گرفت و گفت و گوي مناسبي در اين زمينه صورت پذيرفت و قرار شد در جلسات آينده بيشتر مورد بررسي و کارشناسي قرار گيرد.
سخنراني رياست محترم هيات کوهنوردي استان اصفهان و قهرمانان و پيشکسوتان کوهنوردي در جمع کوهنوردان مخابرات اصفهان در اين جلسه آقاي مهندس نصر اصفهاني به مديرکل محترم مخابرات استان پيشنهاد ساخت پناهگاه توسط مخابرات در دنا را ارائه نمود که مورد پذيرش قرار گرفت و گفت و گوي مناسبي در اين زمينه صورت پذيرفت و قرار شد در جلسات آينده بيشتر مورد بررسي و کارشناسي قرار گيرد.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن