کد مطلب: 128800
پايان جام جهاني يخنوردي هوهوت براي ورزشکاران ايران صفدريان از صعود بازماند
محمدرضاصفدريان قهرمان يخنوردي ايران و جهان بار ديگر با نتايجي درخشان در جمع فيناليست هاي جام جهاني يخنوردي براي کشورمان افتخار آفريد.
تاریخ انتشار : 1396/11/18
نمایش : 574
محمدرضاصفدريان قهرمان يخنوردي ايران و جهان بار ديگر با نتايجي درخشان در جمع فيناليست هاي جام جهاني يخنوردي براي کشورمان افتخار آفريد.
در پايان جام جهاني يخنوردي هوهوت براي ورزشکاران ايران
صفدريان از صعود بازماند
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن