کد مطلب: 128799
تيم ملي يخ نوردي کشورمان با بدرقه ريين فدراسيون عازم مسابقات جهاني و آسيايي کره جنوبي شد
تيم ملي يخ نوردي کشورمان با بدرقه ريين فدراسيون عازم مسابقات جهاني و آسيايي کره جنوبي شد
تاریخ انتشار : 1396/11/18
نمایش : 201
تيم ملي يخ نوردي کشورمان با بدرقه ريين فدراسيون عازم مسابقات جهاني و آسيايي کره جنوبي شد
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن