کد مطلب: 128796
دعوت از نايب قهرمان يخ نوردي جوانان جهان سيد عماد حسيني ًًانجام امور اداري به منظور اعزام به مسابقات جهاني كره جنوبي.و تشويق رياست محترم هيات استان درمورد توانايي ايشان براي كس
دعوت از نايب قهرمان يخ نوردي جوانان جهان سيد عماد حسيني ًًانجام امور اداري به منظور اعزام به مسابقات جهاني كره جنوبي.و تشويق رياست محترم هيات استان درمورد توانايي ايشان براي كس
تاریخ انتشار : 1396/11/15
نمایش : 175

دعوت از نايب قهرمان يخ نوردي جوانان جهان سيد عماد حسيني
ًًانجام امور اداري به منظور اعزام به مسابقات جهاني كره جنوبي.و تشويق رياست محترم هيات استان درمورد توانايي ايشان براي كسب مدال طلاي جهاني
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن