کد مطلب: 128795
ديدارمهندس نصراصفهاني رييس هيات کوهنوردي استان وهمراهان بامهندس سعيدآذري مديرعامل باشگاه ذوب آهن
ديدارمهندس نصراصفهاني رييس هيات کوهنوردي استان وهمراهان بامهندس سعيدآذري مديرعامل باشگاه ذوب آهن
تاریخ انتشار : 1396/11/15
نمایش : 574
ديدارمهندس نصراصفهاني رييس هيات کوهنوردي استان وهمراهان بامهندس سعيدآذري مديرعامل باشگاه ذوب آهن دردفترآن باشگاه..دراين جلسه ضمن ارائه گزارش ،مشکلات وپيشنهادهايي درجهت رفع معضلات ومشکلات کوهنوردان وتعامل هرچه بيشترباشگاه ذوب آهن باهيات کوهنوردي استان مطرح گرديد...
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن