کد مطلب: 128794
گزارش برگزاري کلاس آموزشي کار آموزي غار نوردي تاريخ برگزاري کلاس: ۱۲ الي ۱۴ بهمن ماه از ساعت ۸ صبح تا ۵ بعد از ظهر تعداد نفرات شرکت کننده ۶ نفر مدرسين: آقايان محمد منصوري و مجتبي سلطاني محل برگزاري:
تاریخ انتشار : 1396/11/15
نمایش : 237

 برگزاري کلاس آموزشي کار آموزي غار نوردي
تاريخ برگزاري کلاس: ۱۲ الي ۱۴ بهمن ماه از ساعت ۸ صبح تا ۵ بعد از ظهر
تعداد نفرات شرکت کننده ۶ نفر
مدرسين: آقايان محمد منصوري و مجتبي سلطاني

محل برگزاري: سالن ورزشي شهيد حريري
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن