کد مطلب: 128792
تجمع کوهنوردان در سالن ورزشي تختي گلپايگان جهت صعود به قله الوند با حضور جناب آقاي مهندس مهدي نصر اصفهاني رياست محترم هيأت کوهنوردي استان اصفهان
اولين گروه کوهنوردان ساعت 11 صبح به قله الوند رسيدند
تاریخ انتشار : 1396/11/15
نمایش : 1230
تجمع کوهنوردان در سالن ورزشي تختي گلپايگان جهت صعود به قله الوند با حضور جناب آقاي مهندس مهدي نصر اصفهاني رياست محترم هيأت کوهنوردي استان اصفهان
در ادامه :
اولين گروه کوهنوردان غيور  اصفهاني ساعت 11 صبح به قله الوند رسيدند
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن