​بمناسبت گراميداشت هفته دفاع مقدس ،مديران هيئت کوهنوردي با جانباز سرافراز جنگ تحميلي ديدار کردند
بمناسبت گراميداشت هفته دفاع مقدس ، مهندس نصر رئيس هيات کوهنوردي و صعودهاي ورزشي استان اصفهان و تعدادي از مسئولين کميته ها از آقاي عليرضا خليفه سلطاني جانباز سرافراز جنگ تحميلي ديدار کردند 

اقاي عليرضا خليفه سلطاني فرزند استاد خليفه سلطاني و جانباز شيميايي 35درصد مي باشد 

#فرهنگي
#دفاع-مقدس
#هيئت-کوهنوردي-استان-اصفهان