​ديدار رئيس و کارشناسان فدراسيون از محل برگزاري مسابقه سنگ‌نوردي «باشگاه اژکهن اصفهان» که منجر به مصدوميت نونهال سنگ‌نورد «آرمان غياثي» گرديد
ديدار رئيس و کارشناسان فدراسيون از محل برگزاري مسابقه سنگ‌نوردي «باشگاه اژکهن اصفهان» که منجر به مصدوميت نونهال سنگ‌نورد «آرمان غياثي» گرديد

صبح امروزجناب زارعي رئيس فدراسيون به همراه «مهدي داورپور» و «علي‌رضا کريم» رئيس و‌ دبير کميته‌هاي صعودهاي ورزشي و مسابقات، «فرزام دياني» مسئول بخش داوري و «حميد آسيابان» رئيس کميته امور استان‌هاي فدراسيون، ضمن حضور در سالن سنگ‌نوردي فولادشهر و گفتگو با عوامل برگزاري مسابقه سنگ‌نوردي باشگاه اژکهن، به بررسي علل حادثه سقوط سنگ‌نورد نونهال «آرمان غياثي» پرداختند.

ايشان همچنين ضمن حضور در بيمارستان محل بستري آرمان با پدر اين ورزشکار عزيز ديدار و‌گفتگو نموده، حامل دعاي خير جامعه ورزش بويژه کوه‌نوردي و صعودهاي ورزشي براي ايشان بودند.

همچنين عصر امروز جلسه بررسي و رسيدگي به حادثه در محل هيات استان با حضور کارشناسان فدراسيون، هيات و اعضاي برگزار کننده اين مسابقه، برگزار و علل حادثه مورد بررسي قرار گرفت.

درنهايت با روشن شدن علل حادثه مقرر شد گزارش کارشناسي فدراسيون تقديم مسئولين وزارت ورزش و جوانان، اداره ورزش استان اصفهان و جامعه ورزش کشور که از اين حادثه دچار تالم گرديدند شود.

فدراسيون کوه‌نوردي و صعودهاي ورزشي ضمن آرزوي سلامتي براي اين ورزشکار نونهال از عموم هموطنان درخواست دعا براي شفاي عاجل وي دارد.