​استقبال از قهرمان افتخارآفرين اصفهاني مهندس امين دهقان در فرودگاه اصفهان
استقبال از قهرمان افتخارآفرين اصفهاني مهندس امين دهقان در فرودگاه اصفهان

توسط رييس،مديران،پيشکسوتان و مربيان و ورزشکاران  هيات کوهنوردي و صعودهاي ورزشي استان اصفهان