حضورمهندس شرفي نماينده عالي سازمان هواپيماي کشور در بين تيم کوه نوردي استان اصفهان وتاکيد لازم بر يافت جعبه سياه هواپيما توسط کوه نوردان
حضورمهندس شرفي نماينده عالي سازمان هواپيماي کشور در بين تيم کوه نوردي استان اصفهان وتاکيد لازم بر يافت جعبه سياه هواپيما توسط کوه نوردان
حضورمهندس شرفي نماينده عالي سازمان هواپيماي کشور  در بين تيم کوه نوردي استان اصفهان  وتاکيد لازم بر يافت جعبه سياه هواپيما توسط کوه نوردان