محمدرضا صفدریان

-نام و نام خانوادگی: محمدرضا صفدريان نام پدر: منصور          متولد :1371 
ردیف عنوان قهرماني يا صعود شاخص محل برگزاري تاريخ اجرا توضيحات
1 مدال برنز مسابقات جام جهانی یخنوردی روسیه دی ماه 97 ماده کمباین
2 مدال طلا انفرادی مسابقات جام جهانی یخنوردی۲۰۱۸ ایتالیا دیماه ۹۶ گرایش سختی مسیر
برای اولین بار در تاریخ یخنوردی ایران
3 مدال برنز انفرادی قهرمان قهرمانان کل مسابقات جام های جهانی یخنوردی سال ۲۰۱۸
 
روسیه اسفند ۹۶ گرایش سختی مسیر
اورال رنکینگ سال ۲۰۱۸
4 مدال برنزانفرادی مسابقات جام جهانی یخنوردی ۲۰۱۸ سوییس دیماه ۹۶ گرایش سختی مسیر
5 مدال برنز انفرادی مسابقات یخنوردی قهرمانی آسیا ۲۰۱۸ کره جنوبی بهمن‌ماه ۹۶ گرایش سختی مسیر
6 مدال برنز تیمی قهرمانی جهان فرانسه سال 95 فرانسه سال 95  
7 مدال نقره انفرادی مسابقات یخنوردی قهرمانی آسیا ۲۰۱۶ کره جنوبی بهمن ماه ۹۴ گرایش سختی مسیر
8 مدال نقره تیمی مسابقات قهرمانی آسیا کره جنوبی سال 1393